K.O.3an Guo

2009GUIDANCE1 Season

In the Silver Dimension, Liu Bei, Guan Yu and Zhang Fei plan to enroll in an elite academy as sworn brothers, but KO One visitors derail the plan.

Genres:International TV Shows, TV Comedies, TV Sci-Fi & Fantasy

Cast:George Hu, Chen De-xiu, Bo Yan, Lorene Ren, Tsai Yi-chen, Benjamin H. Wang, Wes Lo, Shao Xiang, Pets Tseng, Nylon Chen, Wu Xiong

Production Country:Taiwan

 Zhong ji san guo (2009) on IMDb

Click to Rate:

Added to Netflix:April 30, 2019

Similar Titles

KO One Return
2012
 Zhong ji yi ban (2005) on IMDb
K.O. One Re-act
2013
 Zhong ji yi ban (2005) on IMDb
KO One
2005
 KO One (2005) on IMDb
Ashes of Love
2018
 Ashes of Love (2018) on IMDb

Popular on Netflix

Recently Viewed

Limitless
2011
 Limitless (2011) on IMDb
Doomsday
2008
 Doomsday (2008) on IMDb
Becoming Champions
2018
 Becoming Champions (2018) on IMDb
Too Hot to Handle
2020
 Too Hot to Handle (2020) on IMDb

Popular on Disney+