Midnight Diner: Tokyo Stories

2019151 Season

Patrons of an otherwise mundane Japanese diner find simple yet profound connections with one another based on the shared love of a particular dish.

Genres:International TV Shows, TV Dramas

Cast:Kaoru Kobayashi, Joe Odagiri, Mansaku Fuwa, Reiko Kataoka, Koen Kondo, Bsaku Sato, Hirofumi Arai, Mamiko Itoh, Yuma Yamoto, Yoshinori Okada, Ah-sung Ko, Kosuke Toyohara, Yoshiyuki Morishita, Junko Miyashita, Tamaki Ogawa, Toru Kazama, Kotaro Shiga, Mitsuru Hirata, Toshiki Ayata, Shohei Uno, Tamae Ando, Risa Sudou, Asako Kobayashi, Takashi Yamanaka, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Mikako Tabe, Kimiko Yo

Production Country:Japan

 Midnight Diner: Tokyo Stories (2016) on IMDb

Click to Rate:

New Season Added:January 24, 2021

Similar Titles

Midnight Diner
2014
 Midnight Diner (2009) on IMDb
Samurai Gourmet
2017
 Samurai Gourmet (2017) on IMDb
MOTHER
2020
 Mother (2020) on IMDb
Crash Landing on You
2019
 Crash Landing on You (2019) on IMDb

Popular on Netflix

Recently Viewed

Anjaan
2014
 Anjaan (2014) on IMDb
Spider-Man: Into the Spider-Verse
2018
 Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) on IMDb
Midnight Diner: Tokyo Stories
2019
 Midnight Diner: Tokyo Stories (2016) on IMDb

Popular on Disney+