Midnight Diner: Tokyo Stories

2019152 Seasons8.3/10

Patrons of an otherwise mundane Japanese diner find simple yet profound connections with one another based on the shared love of a particular dish.

Genres:International TV Shows, TV Dramas

Cast:Kaoru Kobayashi, Joe Odagiri, Mansaku Fuwa, Reiko Kataoka, Koen Kondo, Bsaku Sato, Hirofumi Arai, Mamiko Itoh, Yuma Yamoto, Yoshinori Okada, Ah-sung Ko, Kosuke Toyohara, Yoshiyuki Morishita, Junko Miyashita, Tamaki Ogawa, Toru Kazama, Kotaro Shiga, Mitsuru Hirata, Toshiki Ayata, Shohei Uno, Tamae Ando, Risa Sudou, Asako Kobayashi, Takashi Yamanaka, Yutaka Matsushige, Ken Mitsuishi, Mikako Tabe, Kimiko Yo

Production Country:Japan

Rate:

New Season Added:June 5, 2021

Similar Titles

Popular on Netflix

Popular on Disney+